Home » Exhibition » Fokker Dr.I – Walter Göttsch

Fokker Dr.I – Walter Göttsch


Fokker Dr.I (202/17, W.Nr.1921) piloted by Ltn Walter Göttsch, Jasta 19, Cuirieux, circa February 1918