Home » Exhibition » Fokker D.VII – Uffz Niemczyk

Fokker D.VII – Uffz Niemczyk


Fokker D.VII (OAW) of Jasta 50, flown by Uffz. Niemczyk (Nimszyk??) in 1918.